THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/VP
Ngày : 13-02-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v phân công trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq448612-VP.pdf