THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 37/GM-UBND
Ngày : 12-02-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức họp giao ban đầu năm nghe báo cáo tình hình đón tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 tại các địa phương
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq448537-GM-UBND.pdf