THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/LCT
Ngày : 09-02-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 05/LCT ngày 09/02/2018 (có điều chỉnh bổ sung lần 2)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4484LCT so 05 (dieu chinh).doc