THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 22/KH-UBND
Ngày : 08-02-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018.
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq448222-KH-UBND (2).pdf