THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 155/UBND-NV
Ngày : 08-02-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : v/V triển khai thực hiện một số nội dung Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018.
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4481155-UBND-NV.pdf