THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 245/TB-UBND
Ngày : 08-02-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch KDC Vạn Long,xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4480245-TB-UBND.pdf