THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 154/UBND-TTra
Ngày : 08-02-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Tăng cường công tác quản lý tài chính,ngân sách, các khoản huy động đóng góp tự nguyện trong phụ huynh học sinh tại các trường Mẫu giáo,Tiểu học và THCS trên địa bàn
CQ phát hành : Thanh Tra
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4476154-UBND-TTra.pdf