THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/TTra
Ngày : 09-02-2018
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : V/v đề nghị báo cáo công tác tiếp công dân,tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I/2018
CQ phát hành : Thanh Tra
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq447502-ttra.pdf