THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 144/UBND - TTra
Ngày : 06-02-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Thanh Tra
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq447220180207_100853.jpg