THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 243/TB-UBND
Ngày : 07-02-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Nghỉ Tết Âm lịch năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4471243-TB-UBND.pdf