THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 242/TB-UBND
Ngày : 06-02-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : V/v xếp lịch các đồng chí lãnh đạo huyện dự phát động trồng cây đầu năm tại các địa phương trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4470242-TB-UBND.pdf