THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 241/TB-UBND
Ngày : 05-02-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch và kinh phí tuyên truyền năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4468241-TB-UBND.pdf