THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 66/GM-GDĐT
Ngày : 06-02-2018
Người ký : Hồ Đắc Thiện
Trích yếu : Giấy mời dự Hội nghị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018
CQ phát hành : Phòng Giáo dục
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4465scan0001.pdf