THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 88/ubnd-ktn
Ngày : 05-02-2018
Người ký : UBND tỉnh
Trích yếu : Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến NTM (chiều thứ ba ngày 05/02/2018)
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq446318.02.05_CV_88_UBND-KTN_Hoan HN truc tuyen NTM.doc