THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 123/UBND-TNMT
Ngày : 02-02-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Bàn giao quỹ đất đã bồi thường, GPMB để giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý (Gửi UBND xã, thị trấn)
CQ phát hành : Phòng Tài Nguyên Môi Trường
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4455Cong van 123-UBND-TNMT.pdf