THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 117/UBND-VP
Ngày : 31-01-2018
Người ký : NGUYỄN PHI THẠNH
Trích yếu : V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4451117-UBND-VP.pdf