THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 227/TB-UBND
Ngày : 24-01-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND thị trấn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH,ANQP năm 2017; nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4449227-TB-UBND.pdf