THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/KH-HĐND
Ngày : 30-01-2018
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện quý I năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq444704-KH-HDND.pdf