THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 48/LCTT-MT
Ngày : 15-01-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq440415-01.doc