THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 243/KH-HĐND
Ngày : 29-12-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4400243-KH-HDND.pdf