THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/CTr-HĐND
Ngày : 15-01-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Chương trình
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq439801-CTr-HDND.pdf