THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02 /LCT
Ngày : 12-01-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 02 (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4391Tuan 02 ngay den 15.01 den ngay 19.01.doc