THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/UBND-TNMT
Ngày : 11-01-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Bàn giao quỹ đất đã bồi thường để giao cho UBND xã quản lý (GỬi UBND các xã. thị trấn)
CQ phát hành : Phòng Tài Nguyên Môi Trường
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq438831-UBND-TNMT.pdf