THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/KH-UBND
Ngày : 09-01-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Mừng Đảng-Đón Xuân Mậu Tuất 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq438703-KH-UBND.pdf