THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC
Ngày : 05-01-2018
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Công văn triệu tập và tài liệu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4379Tai lieu HN tong ket cong tac xay dung Dang.rar