THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/HĐND-VP
Ngày : 08-01-2018
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Thay đổi thời gian làm việc với UBND xã Tam Phước
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq437703-HDND-VP.pdf