THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/GM-UBND
Ngày : 08-01-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển KT-XH năm 2017, triển khai Chương trình công tác năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4374tai_lieu_hop_truc_tuyen_voi_dia_phuong_lan_1 (1).rar