THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/HĐND-BPC
Ngày : 08-01-2018
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Tổ chức làm việc với UBND xã Tam Phước
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq437301-HDND-BPC.pdf