THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/UBND-VP
Ngày : 05-01-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq437215-UBND-VP.pdf