THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/KH-HĐND
Ngày : 04-01-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq437101-KH-HDND.pdf