THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/LCT
Ngày : 05-01-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC tuần 01/LCT ngày 05/01/2018 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4368Tuan so 01 tu ngay 01.01.18 den ngay 05.01.18.doc