THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/UBND-NN&PTNT
Ngày : 05-01-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : VV thống kê thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4366CV 13-thong ke thiet hai trong san xuat.pdf