THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/TB-UBND
Ngày : 03-01-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại buổi làm việc với các tổ chức Hội trên địa bàn huyện về kết quả các hoạt động năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq436202-TB-UBND.pdf