THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/UBND-VP
Ngày : 03-01-2018
Người ký : NGUYỄN PHI THẠNH
Trích yếu : V/v phối hợp trong quá trình xác minh, giải quyết vụ án
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq435805-UBND-VP.pdf