THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 757/TB-UBND
Ngày : 03-01-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh thanh tra huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4357757-TB-UBND.pdf