THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19/NQ-HĐND
Ngày : 08-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq432619-NQ-HDND.pdf