THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/NQ-HĐND
Ngày : 13-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq432316-NQ-HDND.pdf