THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 18/NQ-HĐND
Ngày : 15-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội,An ninh-Quốc phòng năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq432218-NQ-HDND.pdf