THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/NQ-HĐND
Ngày : 15-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Phú Thịnh, huyện Phú Ninh,tỉnh Quảng Nam,giai đoạn 2018-2020,tầm nhìn đến năm 2030
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq432120-NQ-HDND.pdf