THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/NQ-HĐND
Ngày : 13-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Bổ sung thành viên Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Lệ Lài
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq432915-NQ-HDND.pdf