THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 46/LCTT-MTĐT
Ngày : 18-12-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq431518-12.doc