THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/TB-HĐND
Ngày : 04-12-2017
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Kết luận của Ban Pháp chế HĐND huyện tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq429317-TB-HDND.pdf