THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : PL
Ngày : 07-12-2017
Người ký : Ban Tổ chức
Trích yếu : Tài liệu HN Huyện ủy lần thứ 20 bổ sung phụ lục công tác xây dựng Đảng (kèm theo báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2017)
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4285phu luc xay dung Dang.rar