THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 06-12-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4265tai lieu HNHU 20 gui cong thong tin.rar