THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 626-CV/HU
Ngày : 30-11-2017
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Công văn triệu tập Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4263626_30-11-2017 CVHU trieu tap HN Huyen uy lan thu 20.pdf