THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/NQ-HĐND
Ngày : 27-11-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Bổ sung thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq425115-NQ-HDND.pdf