THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14/NQ-HĐND
Ngày : 27-11-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Bùi Thị Kim Hoàng
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq425014-NQ-HDND.pdf