THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 222/TB-HĐND
Ngày : 24-11-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Tổ chức kỳ họp thứ 7-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4229222-TB-HDND.pdf