THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 220/HĐND-VP
Ngày : 23-11-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4,Quốc hội khóa XIV
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4228220-HDND-VP.pdf