THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/TB-HĐND
Ngày : 20-11-2017
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Khai-UVBTV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Phước
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq422115-TB-HDND.pdf